IANA Data

Name: vp2p

Description: Virtual Point to Point