IANA Data

Name: nta-us

Description: FlowAnalyzer UtilityServer