IANA Data

Name: kryptolan

Description: Kryptolan