IANA Data

Name: wta-wsp-wtp-s

Description: WTA-WSP-WTP-S